ZARZĄD

Skład zarządu:

Maria Kostera-Kaniecka

Prezes

Maria Kostera-Kaniecka 

Zdzisław Prętki

Naczelnik, Wiceprezes

Zdzisław Prętki 

Image

Zastępca naczelnika

Mateusz Klorek

 

Witold Silski

Sekretarz

Witold Silski 

 

Mieczysław Janik

Skarbnik

Mieczysław Janik 

Paweł Szczepaniak

Członek zarządu

Paweł Szczepaniak