Licznik odwiedzin

Odwiedzaj▒cych: 2404018

Jphp Module

Gro┬╝ne owady Drukuj PoleŠ znajomemu
ImageW poniedzia┬│ek 25 lipca stra┬┐acy z Ochotniczej Stra┬┐y Po┬┐arnej w Zb┬▒szyniu dwa razy brali udzia┬│ w unicestwianiu gniazd owadów, które znajdowa┬│y si├¬ w pomieszczeniach gospodarczych. Jedno gniazdo szerszeni zosta┬│o zlikwidowane na posesji w Zb┬▒szyniu natomiast w Przychodzku w jednym gospodarstwie by┬│o gniazdo os i 5 gniazd szerszeni. Stra┬┐acy do takich sytuacji nie wyje┬┐d┬┐aj┬▒ alarmowo natychmiast po zg┬│oszeniu tylko wieczorem, gdy owady wróci┬│y ju┬┐ do gniazd. Wówczas w specjalnych kombinezonach, str┬▒caj┬▒ gniazdo do worka i je unicestwiaj┬▒.

 

 

 
« poprzedni artyku│   nastŕpny artyku│ »
Stra┬┐ak
ZOSPRP
KPPSP w Nowym Tomy┬Âlu
Przegl┬▒d Po┬┐arniczy
PCK