Licznik odwiedzin

Odwiedzających: 2064572

Jphp Module

RYS HISTORYCZNY OSP W ZBĄSZYNIU Drukuj Poleć znajomemu

W czerwcu 1904 r. Kilku obywateli w osobach Pana Oscara Wache, Oscar Koar i Paul Zahrer zwołali zebranie mieszkańców miasta w celu utworzenia Ochotniczej Straży Ogniowej. Zebranie to odbyło się w hotelu Pana Glatzera w Zbąszyniu. Obecnych było 35 osób, wybrano pierwszy zarząd. Straż otrzymała subwencję z magistratu na zakup potrzebnego sprzętu. W 1907 r. po trzech latach działalności jednostka otrzymuje sztandar i zostaje wybudowana remiza, która służy OSP do dnia dzisiejszego. W kolejnych latach następuje wzrost organizacyjny. Wstępuje coraz więcej członków. Zakupuje się coraz więcej sprzętu i umundurowania. Wybucha I Wojna Światowa. Wielu członków OSP zostaje powołana do armii niemieckiej. Jednak życie jednostki nie zamiera, Straż działa nadal. Po powrocie miasta do Macierzy zarząd OSP przechodzi w ręce Polaków. Następuje dalszy rozkwit OSP. W latach międzywojennych OSP skutecznie likwiduje pożary powstałe w mieście. Wybuch II Wojny Światowej częściowo paraliżuje działalność. Na rozkaz władz wojewódzkich sprzęt, jaki posiada OSP zostaje ewakuowany do Poznania. Straż przechodzi pod zarząd niemiecki. Wielu strażaków trafia do hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Wielu też nie wraca do domów. Po wyzwoleniu straż staje się jednostka zmotoryzowaną. Otrzymuje samochód gaśniczy marki Steyer. Następny samochód, który trafi do jednostki jest produkowany w Polsce samochód GBM STAR 25. Kolejne lata działalności przynoszą dalszy rozwój OSP. Na swoje 60-e urodziny 1964 r. straż otrzymuje nowy sztandar i zostaje odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Lata 70-e i 80-e to napływ sprzętu i coraz nowszych samochodów. W 1998 r. W Straży zachodzą duże zmiany. Nowy zarząd swoimi działaniami bardzo mocno wzmocnił pozycję straży na szczeblu gminy, a potem powiatu. W tym roku zostaje zakupiony samochód marki Mercedes 608D, a potem inne. Do jednostki trafia bardzo dużo wysokiej klasy sprzętu pożarniczego i ratowniczego. Bardzo dobra współpraca zarządu z władzami samorządowymi owocuje bardzo dobrymi wynikami. W 2002 r. w uzgodnieniu i przy pełnej aprobacie władz samorządowych zostaje powołana Sekcja Ratownictwa Wodnego. OSP od 1995 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Na dzień dzisiejszy jednostka jest jednostką typu s- 3 posiadającą samochody marki: MAN, STAR oraz FORD TRANSIT - zakupiony w 2007 r. Ponadto jednostka posiada sprzęt ratownictwa technicznego, wodnego oraz system selektywnego alarmowania.

 

Pompa 

 
Strażak
ZOSPRP
KPPSP w Nowym Tomyślu
Przegląd Pożarniczy
PCK