Licznik odwiedzin

Odwiedzaj▒cych: 2500459

Jphp Module

Fina┬│ VII turnieju pi┬│karskiego w Opalenicy nale┬┐a┬│ do OSP Zb┬▒szy├▒
Image1 pa┬╝dziernika 2016 r. z okazji 120 - lecia dzia┬│alno┬Âci OSP Opalenica, zorganizowano VII turniej pi┬│karski dru┬┐yn po┬┐arniczych im. Dh Stanis┬│awa Majchrzaka. Dru┬┐yna reprezentuj┬▒ca OSP Zb┬▒szy├▒ okaza┬│a si├¬ najlepsz┬▒, wygrywaj┬▒c fina┬│ ze stra┬┐akami z PSP Nowy Tomy┬Âl 3:2, wygrywaj┬▒c wcze┬Âniej 3:1 z Opalenic┬▒, 2:1 z Wojnowicami oraz 2:1 z Bukowcem. Czyli jeste┬Âmy najlepsi.
Czytaj ca│oŠ
 
Star 26 w zb┬▒szy├▒skiej jednostce
ImageStra┬┐acy ze Zb┬▒szynia postanowili za w┬│asne pieni┬▒dze kupi├Ž zabytkowego Stara 26 tzw. babci├¬. To ma by├Ž ho┬│d dla tych wszystkich druhów, którzy si├¬ ju┬┐ niestety powoli wykruszaj┬▒, a którzy przez 112 lat doprowadzili zb┬▒szy├▒sk┬▒ jednostk├¬ do tak wysokiego poziomu. To taki pomnik na kó┬│kach w podzi├¬ce za wielki wysi┬│ek, jaki starsi druhowie wk┬│adali w budowanie jednostki i po┬Âwi├¬cenie w akcjach ratowniczych. Samochód zosta┬│ zakupiony od jednostki w Starym Jaromierzu w gminie Kargowa. Teraz stra┬┐acy b├¬d┬▒ "dopieszcza├Ž" babci├¬, doprowadzaj┬▒c samochód do jak najbardziej autentycznego wygl┬▒du. Debiut planowany jest na 4 maja 2017 roku. Samochód b├¬dzie bra┬│ udzia┬│ w wa┬┐niejszych ┬Âwi├¬tach i uroczysto┬Âciach stra┬┐ackich i gminnych, b├¬dzie mo┬┐na nim równie┬┐ pojecha├Ž np. do ┬Âlubu. Zb┬▒szy├▒ska jednostka przymierza si├¬ tak┬┐e to organizowania ogólnopolskiego zlotu starów po┬┐arniczych A25 i A26. Ca┬│a masa wyzwa├▒ przed nami, ale s┬▒ si┬│y i zapa┬│.
Czytaj ca│oŠ
 
B┬│onkoskrzyd┬│e kontra stra┬┐acy
ImageOd kilku tygodni trwa okres, w którym stra┬┐acy otrzymuj┬▒ zg┬│oszenia o zauwa┬┐onych gniazdach szerszeni i os. Zazwyczaj do takich zdarze├▒ wyje┬┐d┬┐aj┬▒ pod wieczór, a┬┐ wszystkie owady wróc┬▒ do swoich gniazd chyba, stwarzaj┬▒ bezpo┬Ârednie zagro┬┐enie. Najpowa┬┐niejsze mia┬│o miejsce w zb┬▒szy├▒skim gimnazjum. Aby doj┬Â├Ž do gniazda potrzebny by┬│ podno┬Ânik hydrauliczny.
Czytaj ca│oŠ
 
OSP Zb┬▒szy├▒ i Lotniskowa Stra┬┐ Po┬┐arna z Babimostu razem na ├Žwiczeniach
Image8 sierpnia 2016 stra┬┐acy z OSP Zb┬▒szy├▒ wraz ze s┬│u┬┐bami ratowniczymi z lotniska w Babimo┬Âcie odbywali wspólne ├Žwiczenia z ratownictwa wodnego. W zwi┬▒zku z tym, ┬┐e OSP Zb┬▒szy├▒ z racji przynale┬┐no┬Âci do Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga┬Âniczego otrzyma┬│a mi├¬dzy innymi specjalizacj├¬ ratownictwa wodnego a w obr├¬bie dzia┬│ania stra┬┐y lotniskowej jest jezioro Wojnowskie postanowiono wspólnie prze├Žwiczy├Ž procedury i sposoby ratowania osób na wodzie. Zagro┬┐enie takie istnieje wówczas, gdy np. samolot nie zd┬▒┬┐y wyhamowa├Ž na pasie i wpadnie do jeziora Wojnowskiego lub zostanie skierowany na drugi kr┬▒g i przelatuje nad m.in. jeziorami Nowowiejskim lub B┬│├¬dno w okolicach gminy Zb┬▒szy├▒. Prze├Žwiczono zagadnienia zwi┬▒zane z wyci┬▒ganiem poszkodowanych z wody, segregacj┬▒ rannych oraz udzielaniem pierwszej pomocy
Czytaj ca│oŠ
 
Gro┬╝ne owady
ImageW poniedzia┬│ek 25 lipca stra┬┐acy z Ochotniczej Stra┬┐y Po┬┐arnej w Zb┬▒szyniu dwa razy brali udzia┬│ w unicestwianiu gniazd owadów, które znajdowa┬│y si├¬ w pomieszczeniach gospodarczych. Jedno gniazdo szerszeni zosta┬│o zlikwidowane na posesji w Zb┬▒szyniu natomiast w Przychodzku w jednym gospodarstwie by┬│o gniazdo os i 5 gniazd szerszeni. Stra┬┐acy do takich sytuacji nie wyje┬┐d┬┐aj┬▒ alarmowo natychmiast po zg┬│oszeniu tylko wieczorem, gdy owady wróci┬│y ju┬┐ do gniazd. Wówczas w specjalnych kombinezonach, str┬▒caj┬▒ gniazdo do worka i je unicestwiaj┬▒.
Czytaj ca│oŠ
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 31 - 35 z 296
Stra┬┐ak
ZOSPRP
KPPSP w Nowym Tomy┬Âlu
Przegl┬▒d Po┬┐arniczy
PCK